‘மேனிஃபெஸ்ட்’ உண்மைக் கதையால் ஈர்க்கப்பட்டதா?

ஐந்தரை வருடங்களாக காணாமல் போன விமானத்தில் பயணித்த ஒரு குழுவை தொடர்கிறது.