‘அபோட் எலிமெண்டரி’யில் மெலிசாவின் சகோதரியாக நடித்தவர் யார்? லாரன் வீட்மேனை சந்திக்கவும்

அதே உச்சரிப்பு. அதே இத்தாலிய எரியும். அதே பெரிய முடி. அவர்கள் நிச்சயமாக சகோதரிகள்.