ஸ்ட்ரீம் இட் அல்லது ஸ்கிப் இட்: நெட்ஃபிக்ஸ் இல் 'தி சாண்ட்மேன்', நீல் கெய்மனின் காமிக் தழுவல், எங்கள் இரவுகளில் கனவு மன்னன் ஆட்சி செய்கிறான்

டாம் ஸ்டர்ரிட்ஜ், பாய்ட் ஹோல்ப்ரூக், பாட்டன் ஓஸ்வால்ட், கிர்பி ஹோவெல்-பாப்டிஸ்ட் மற்றும் க்வென்டோலின் கிறிஸ்டி ஆகியோர் கெய்மனின் கிளாசிக் டிசி காமிக் தொடரின் தழுவலில் நடித்துள்ளனர்.