அதை ஸ்ட்ரீம் செய்யவும் அல்லது தவிர்க்கவும்: மயில் மீது 'அழைப்பு', குற்றங்களைத் தீர்க்கும் போது தனது நம்பிக்கையால் வழிநடத்தப்படும் ஒரு NYPD டிடெக்டிவ் பற்றி

டேவிட் இ. கெல்லி மற்றும் பேரி லெவின்சன் ஆகியோரின் புதிய தொடரில் ஜெஃப் வில்புஷ், ஜூலியானா கான்ஃபீல்ட், நோயல் ஃபிஷர், மைக்கேல் மோஸ்லி மற்றும் கரேன் ராபின்சன் ஆகியோர் நடிக்கின்றனர்.