கிறிஸ்டோபர் லாயிட் மற்றும் மைக்கேல் ஜே. ஃபாக்ஸ் ரீயூனியன் 'பேக் டு தி ஃபியூச்சர்' ரசிகர்கள் சோபிங்: 'ஆரோக்கியமான' மற்றும் 'அழகான'

'அவரைக் கட்டிப்பிடிப்பதைப் பார்க்கிறது கிறிஸ்டோபர் லாயிட் இது மிகவும் அழகாக இருக்கிறது.'